Innovaties in diabeteszorg

Het aantal mensen met suikerziekte (diabetes type 2) groeit hard in Europa. Wat kunnen ICT-technieken in dit geval betekenen voor persoonlijke zorg, eigen regie en zelfredzaamheid? Hierover vindt online een Engelstalige internationale conferentie plaats. 

Evenement details

Wanneer: 23 september 2020
Tijd: 10:00 - 11:30
Organisator: Vitaal Twente
Locatie: Online

Global Goal

global goal icon
Programma
  • Introduction to the ProEmpower PCP (10:00 – 10:15)
  • The DM4All solution (10:15 – 10:30)
  • The DiaWatch solution (10:30 – 10:45)
  • Pilot experiences and first evaluation results (10:45 – 11:05)
  • Questions and answers (11:05-11:25)
  • Final remarks (11:25 – 11:30)

 

Meld je hier aan.

Over Vitaal Twente

Vitaal Twente verbindt organisaties om duurzame implementatie van technologische innovaties te realiseren. Vitaal Twente heeft ten doel via samenwerking initiatieven te ontplooien om daarmee haar missie ‘Twente, de vitaalste regio van Nederland’ te realiseren alsmede het verrichten van alle andere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, eventuele bijdragen van partners, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten. Vitaal Twente heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.