Circulaire Innovaties in Oost-Nederland

Het Fieldlab Circulaire Innovaties Maakbedrijven (CIM) van Saxion helpt bedrijven door oplossingen te vinden die de implementatie van circulaire producten, werkwijzen en/of businessmodellen mogelijk maken. Het Fieldlab CIM bestaat ruim een jaar. Daarom wordt op donderdag 20 mei het online evenement ‘Circulaire Innovaties in Oost-Nederland’ gehouden.

Evenement details

Wanneer: 20 mei 2021
Tijd: 15:30 - 17:00
Organisator: CIM van Saxion
Locatie: Online evenement

Global Goal

global goal icon

Nederland is onderweg om in 2050 ‘circulair’ te zijn. Dat betekent een economie waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. Om de transitie te realiseren is innovatie nodig in technologie, producten, diensten en businessmodellen. Het Fieldlab CIM van Saxion heeft als doel deze transitie voor bedrijven te faciliteren met interdisciplinair toegepast onderzoek en het delen van praktische kennis.

Cleantech Regio Deal

Het ontbreekt bedrijven in de praktijk vaak aan kennis en ervaring om de ideeën voor circulariteit te implementeren. Met verschillende lectoraten en diverse opleidingen werkt het Fieldlab aan een veerkrachtige en circulaire Nederlandse maakindustrie, die door minder gebruik en afhankelijkheid van primaire grondstoffen kan concurreren op de wereldmarkt. Ondanks het bijzondere jaar, zijn er veel stappen gezet en mooie ontwikkelingen zijn volop bezig. Waaronder de opschaling van het Fieldlab met ondersteuning vanuit de Regio Deal van de Cleantech Regio. 
Tijdens het online event blikt het Fieldlab CIM terug op deze ontwikkelingen en delen wij onze toekomstvisie!

Programma

15.30 - 15.45
Welkom door host Monique van Meel, strategisch communicatieadviseur van de Cleantech Regio Stedendriehoek, samen met Sander Reinderink, directeur academie Financiën, Economie & Management, Saxion.

 

Videoboodschap van Fried Kaanen, voorzitter van de Koninklijke Metaalunie en voortrekker landelijke transitieagenda Circulaire Maakindustrie.

 

15.45 - 16.00
Eerste rondetafelgesprek over het Fieldlab project Elektronica-hub voor hergebruik van (consumenten) elektronica

  • Frank Stiksma, onderzoeker van het lectoraat Regio Ontwikkeling
  • Harrie van Bommel, programmamanager van het Fieldlab CIM
  • Studenten van Saxion


16.00 - 16.05
Intermezzo: Video 1,5 jaar Fieldlab CIM 

 

16.05 - 16.30 
Keynote over het Landelijke Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie
Matthéüs van de Pol, ministerie EZ & Klimaat, programmaleider Circulaire Maakindustrie.

 

16.30 - 17.00
Tweede rondetafelgesprek over Circulaire Innovaties in Oost-Nederland

  • Ineke van Oldeniel, vicevoorzitter college van bestuur Saxion en lid van de strategische Board Stedendriehoek
  • Arjan Ester, CEO Aebi Schmidt Nederland en voorzitter BOOST Kopgroep, Smart Industry Oost Nederland
  • Timber Haaker, coördinerend lector Fieldlab CIM en lector Business Modellen Saxion

Lees meer over #Saxion