18e symposium diabetische voet 2020

Mede namens het organiserend en wetenschappelijk comité is het mij een groot genoegen u uit te nodigen voor het 18e symposium diabetische voet op 4 en 5 februari 2020. 

Evenement details

Wanneer: 4 t/m 5 februari 2020
Tijd: 12:30 - 17:00
Organisator: ZGT
Locatie: Theater hotel Almelo

Global Goal

global goal icon
Omschrijving

Omdat de organisatoren nadruk willen leggen op een interactieve overdracht, wordt het grootste deel van de dag ook ditmaal ingenomen door workshops. Deze workshops worden vooral gehouden door onze eigen medewerkers, hier en daar ondersteund door de internationale faculty van het symposium.

 

Evenals voorafgaande jaren hebben wij een aantal internationaal erkende specialisten op het gebied van de diabetische voet bereid gevonden hun bijdrage te leveren aan de plenaire voordrachten en workshops. De combinatie kritische ischemie en infectie vormt nog steeds het grootste risico op het verlies van een been. Zowel tijdens de workshops als ook bij de plenaire lezingen wordt vooral hier aandacht aan besteed.

 

In 2017 zijn de Nederlandse richtlijnen diabetische voet verschenen, begin dit jaar werd door de International Working Group on The Diabetic Foot de International Guid gepubliceerd. Het is ons een groot genoegen om Prof. Schaper, voorzitter van de IWGDF, de mogelijkheid te bieden om deze nieuwe richtlijnen toe te lichten . Daarnaast zullen tijdens de workshops zoveel als mogelijk de nationale en internationale richtlijnen worden gebezigd.

 

De grote belangstelling van de afgelopen jaren heeft ons genoodzaakt uit te zien naar een ruimere accommodatie, die we gevonden hebben in het Theater hotel in Almelo.

 

Niet alleen de locatie , maar ook in de organisatie is wat veranderd. Aangezien Dr. van Baal per 1 januari gestopt is met zijn praktijk als vaatchirurg hebben zijn opvolgers het stokje overgenomen. Als nieuw onderdeel hebben zij gemeend vanaf nu een jaarlijks terugkerende Dr. Van Baal lezing te introduceren. De eerste lezing wordt door Dr. Van Baal zelf verzorgd.

 

Ook dit jaar is er de dag voorafgaand aan het symposium een Young Investigators Meeting, eveneens in het Theater hotel te Almelo. Hiervoor nodigen wij u graag uit. Naast presentaties van het nieuwste wetenschappelijk werk van jonge onderzoekers, worden hier de eerste resultaten van de Diatemp Trial gepresenteerd. Wereldwijd het grootste onderzoek naar ulcus preventie, een onderzoek waar meerdere klinieken in Nederland aan hebben bijgedragen. Een goed moment om in Almelo de uitkomsten daarvan te presenteren en te bespreken.

 

Wij ontvangen u graag op 4 en 5 februari 2020 in Almelo.
Namens het organiserend comité, dr. R.R. Kruse, vaatchirurg ZGT, Almelo en Hengelo