Error executing template "Designs/TwenteBranding/Paragraph/HeaderImage.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_9938d7c9312a4b0cba13dccd67d9b8c4.Execute() in D:\inetpub\wwwroot\www.twente.com\Files\Templates\Designs\TwenteBranding\Paragraph\HeaderImage.cshtml:line 5
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 2 @{ 3 var title = Model.Item.GetString("Title"); 4 var introduction = Model.Item.GetString("Introduction"); 5 var image = Model.Item.GetFile("Image").Path; 6 image = $"/Admin/Public/GetImage.ashx?Image={image}&Format=webp&Width=1920&Height=-1&Quality=100&Crop=0&t=2"; 7 8 var buttonText = Model.Item.GetString("ButtonText"); 9 var buttonUrl = Model.Item.GetString("ButtonUrl"); 10 var buttonStyle = Model.Item.GetList("ButtonStyle").SelectedValue; 11 var target = Model.Item.GetString("LinkTarget"); 12 var paragraphId = string.Format("par-{0}", Model.ID); 13 14 <div class="page-title--without-flag header-image-paragraph lazy" data-src="@image"> 15 <div class="container"> 16 <div class="header-content grid cols-2-1"> 17 <div> 18 <div class="title"> 19 <a name="@paragraphId" class="jump-to-anchor"></a> 20 <h1 class="font-color--white">@title</h1> 21 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(introduction)) 22 { 23 <div class="sub-header font-color--white d-none d-md-block">@introduction</div> 24 } 25 </div> 26 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(buttonText) && !string.IsNullOrWhiteSpace(buttonUrl)) 27 { 28 <div class="d-none d-md-block"> 29 <a class="button @buttonStyle" target="@target" href="@buttonUrl">@buttonText</a> 30 </div> 31 } 32 </div> 33 </div> 34 </div> 35 </div> 36 <div class="header-image-paragraph header-text-mobile container d-md-none"> 37 <div> 38 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(introduction)) 39 { 40 <div class="sub-header font-color--black">@introduction</div> 41 } 42 </div> 43 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(buttonText) && !string.IsNullOrWhiteSpace(buttonUrl)) 44 { 45 <div> 46 <a class="button red" href="@buttonUrl" target="@target">@buttonText</a> 47 </div> 48 } 49 </div> 50 }

Industriële productieprocessen worden steeds slimmer. Aanbod wordt steeds persoonlijker en meer verbonden met de wezenlijke behoeften van consumenten en urgente vragen van klanten. Dat kan ook, omdat processen offline en online met elkaar integreren. Na eerdere mechanisatie, massaproductie en automatisering wordt de slimme ontwikkeling van de procesindustrie momenteel bepaald door vergaande digitalisering. Al met al leidt slimme productie tot meer grondstoffenefficiëntie, kostenreductie en maximale klantgerichtheid. Er is dus concrete behoefte aan Twentse uitkomsten voor werelduitdagingen, zoals ‘smart industry’-oplossingen. Innovaties met een industriële missie. Slimme impact voor een volhoudbare toekomst in productieprocessen en maakbedrijven.  

 

Slimme fabrieken

Sinds begin van de 21ste eeuw richt ‘smart industry’ zich op het digitaliseren van de totale voortbrengingsketen. Zo krijgen industrieën een steeds flexibeler productiecapaciteit. Dat heeft effect op de producten, zoals voor massapersonalisatie van specificaties, de kwaliteit en het ontwerp. Dit effect geldt ook voor volumes en hoeveelheden aanpassingen aan concrete marktvraag. En daarmee op de flexibiliteit van levertijden.  

 

Slimme processen

Binnen de slimme productieprocessen worden machines digitaal verbonden en online uitgelezen. Zo wordt perfect inzicht verkregen in de fabrieksloop. Dit helpt om de processen sneller te optimaliseren en producten marktconform te leveren. Het helpt ook om nieuwe kansen te verwezenlijken voor geïntegreerd waardeketenmanagement. Zo worden doorlooptijden verkort en kan efficiënter worden gewerkt. Tegelijkertijd kunnen de onderhoudswerkzaamheden optimaal worden voorspeld. Bij het invoeren van dergelijke systemen wordt onderscheid gemaakt in horizontale en verticale integratie. Horizontale integratie betreft het digitaliseren van orderprocessen, zoals aanvragen, offertes, orders, inzicht in productievoortgang en facturering. Verticale integratie betreft de integratie van informatiestromen van de werkvloer tot aan het directiekantoor. Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van informatie- en communicatietechnologie in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren, veranderen de productieprocessen en maakindustrie radicaal binnen afzienbare termijn, waaronder in ondernemend Twente. 

 

Slimme industrie

Geavanceerde maakindustrie gebruikt op een volledig geïntegreerde manier de automatisering en gegevensuitwisseling bij industriële fabricagetechnieken. Steeds slimmere productie combineert autonome cyberfysieke productiesystemen via het ‘internet of things’ en de ‘cloud computing’ met straks mogelijk ook ‘cognitive computing’. Mede door de sterke positie van ondernemend Twente in systeemontwerp en logistiek, biedt deze ontwikkeling kansen voor industriële klanten wereldwijd. Met ‘smart industry’ wordt het mogelijk om uit grote en heel diverse informatiestromen nieuwe zakelijke kansen te creëren met nieuwe, deels op elkaar inwerkende, innovatieve technologieën, zoals: big data processing, nieuwe generaties adaptieve productierobots, 3D-printing, nanotechnologie, overige miniaturisering en sensoren.