Contactinformatie

Inextenzo B.V.
Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal
+31 (0)541 531 900 info@inextenzo.com www.inextenzo.com

Inextenzo ontwikkelt visies, strategieën en processen ter verbetering van klantbehoud, klantcommunicatie en klantgroei. Met eigen projectmanagement implementeert het bedrijf de benodigde processen en activiteiten. Doordat het bedrijf een data-gedreven marketingbureau is, kan het organisaties heel concreet en pragmatisch helpen verbinden met doelgroepen. 

Klantcontactstrategie

Vanuit het idee dat ieder klantcontact een concrete kans vormt om de wederzijdse relatie te versterken, ontwikkelt en implementeert Inextenzo voor opdrachtgevers klantcontactstrategieën die praktisch worden vertaald naar campagnes, buyer journeys, customer journeys en sales-funnels. Voor het bedrijf draait oprechtheid in relaties om wederkerigheid en relevantie, juist in klantrelaties. Dit blijken de twee ingrediënten om de hoogste klantwaarde te realiseren. Om grip te krijgen op die klantrelaties is volgens Inextenzo een regisseursrol nodig. Relevant contact en voldoende interactie zijn essentieel om de klant optimaal te kennen en om maximaal relevant voor elkaar te zijn. Door alle contactmomenten te gebruiken en de groeiende dialoog te faciliteren, ontstaat een steeds sterkere merkvoorkeur voor meer cross-sell en upsell. Uiteindelijk met als resultaat een hogere loyaliteit en groeiende merkentrouw. Het maakt klanten tot merkambassadeurs.

Inextenzo steunt de Global Goals

Investeren in klanten

Gericht investeren in vaste klanten door een optimalisatie van contactmomenten, levert een warme relatie op. Door organisaties concreet, doelgericht en meetbaar te ondersteunen bij het boeien, binden en behouden van klanten, leden of partners, kunnen tegen lagere kosten hogere opbrengsten worden gerealiseerd. Met ervaren loyalty-specialisten, weet Inextenzo kennis te bundelen en doelgericht toe te passen. De vruchtbare combinatie van Twentse nuchterheid, innovatief vermogen en ondernemerschap levert meetbare en blijvende resultaatverbetering op.